കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TREND INFO

ട്രന്റ് ബേസിക് കോഴ്സ് പെരുമ്പിലാവിൽ

2019-08-20
  • TREND News

ട്രന്റ് ബേസിക് കോഴ്സ്...

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല

2019-07-04
  • TREND News

ട്രന്റ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി കേരളത്തിലെ...

കാലിക്കറ്റ് ബിരുദ പ്രവേശന രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

2019-05-14
  • TREND News

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ബിരുദ...

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ നൽകുന്നതെങ്ങനെ.?

2019-05-08
  • Courses

ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ഓൺലൈനായി വേണം...

സ്മാർട്ട്‌ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

2019-03-23
  • TREND News

കോഴിക്കോട്: എസ്. കെ .എസ് .എസ് .എഫ്...

കണ്ണൂർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

2019-02-28
  • Career Updates

മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്: സർവകലാശാലയുടെ...

വിവിധ നിയമനം

2019-02-19
  • Career Updates

നിർമ യൂനിവേഴ്സിറ്റി,...

CUSAT- 2019-20 പ്രവേശനത്തിന് സമയമായി

2019-01-31
  • Courses

CUSAT- കൊച്ചിൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ്...

ദേശീയ തലത്തിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ

2019-01-30
  • Career Updates

ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ( ഛത്തീസ്ഗഡ്...

AllMS - ഭൂവനേശ്വർ (ഒഡീഷ) ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ

2019-01-29
  • Career Updates

AllMS- ഭൂവനേശ്വർ (ഒഡീഷ). ഫാക്കൽറ്റി...