അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ബിരുദം ICAR (AIEEA)-UG, PG എന്‍ട്രന്‍സ് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | സ്മാർട്ട്‌ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

AllMS - ഭൂവനേശ്വർ (ഒഡീഷ) ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ

Career Updates

AllMS- ഭൂവനേശ്വർ
(ഒഡീഷ).
ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ.
വിവിധ വിഷയങ്ങൾ...
125 ഒഴിവുകൾ...
അവസാന തിയ്യതി:
ഫെബ്രുവരി-28
വിവരങ്ങൾ:http://aiimsbhubaneswar.edu.in

Twitter Google Facebook