കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

DOWNLOADS

TRB Feedback Form

Language: English

TRB Training Manual Draft


Latest Events

ട്രെന്റ് രണ്ടാം ഘട്ട ടിസിഐ പരിശീലനം നരിക്കുനിയിൽ

2019-04-02 - 2019-04-05
  • -
  • Narikkuni

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ല...

സുപ്രഭാതം- ട്രന്റ് ഹയർ എഡ്യുക്കേഷൻ മീറ്റ്

2019-02-24
  • 09:00 AM -
  • SUPRABHATHA AUDITORIUM

കോഴിക്കോട്. എസ്.കെ.എസ്. എസ്....

ENNEAGRAM WORKSHOP

2019-02-24
  • 10:00 AM - 07:00 PM
  • HOTEL KING FORT

Loading...