നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

MDI-മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,മുർഷിദാബാദ് (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) PGPM പ്രവേശനം ( 2019-20).

Career Updates

MDI-മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,മുർഷിദാബാദ്
(പശ്ചിമ ബംഗാൾ) PGPM പ്രവേശനം ( 2019-20).
യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 50% ത്തോടെ ബിരുദം + CAT സ്കോർ(valid)   
AICTE സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 2 വർഷ മുഴുസമയ റെസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്സ്.
100 % പ്ലേസ്മെന്റ്.
CRISIL ഗ്രേഡ്:
A* (ദേശീയം ).
A***(സംസ്ഥാനം).​

അവസാന തിയ്യതി: ഫെബ്രുവരി - 6
www.mdim.ac.in
admissios@mdim.ac.in
8348021165

Twitter Google Facebook