നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല

TREND News

ട്രന്റ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി കേരളത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദിന നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ 14 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിലാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേര് വിവരം മുൻകൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഫോൺ 9061 808 111 ( വാട്സ് അപ്).

Twitter Google Facebook