അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ബിരുദം ICAR (AIEEA)-UG, PG എന്‍ട്രന്‍സ് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | സ്മാർട്ട്‌ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

വിശാഖപട്ടണം IIM ൽ(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം

Career Updates

വിശാഖപട്ടണം IIM ൽ(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം.(Ph.D)
(ആരംഭം: ജൂൺ 2019)
അപേക്ഷാ സമയമായി.

  • ഫിനാൻസ്& അക്കൗണ്ടിംഗ്.
  • പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി& ഓപറേറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്.

അവസാന തിയതി: മാർച്ച് - 5
പ്രവേശനം, ഏരിയകൾ,സംവരണം, അപേക്ഷ...
www.iimv.ac.in
fpmadmissions@iimv.ac.in

Twitter Google Facebook